Axtarış

4 – 5 yaş qrupu

4 – 5 yaş qrupu

“Balabilgə” uşaq bağçasında təhsil alan şagirdlərin 4-5 yaş qruplarına görə bilməli olduqları

Söz bazası 2000-3000 aralığında olmalıdır
Yaşadığı hadisələri xatırlaya bilir
Çətin cümlələr qurur
Rəsmlə fikrini ifadə edir
10-dan geriyə saya bilir
Əşyaların materiallarını tanıyır
Nağıl danışa bilir.