Axtarış

1,5 – 2 yaş qrupu

1,5 – 2 yaş qrupu

“Balabilgə” uşaq bağçasında təhsil alan şagirdlərin 1.5 – 2 yaş qruplarına görə bilməli olduqları.

Adını bilməlidir
Yox sözünü başa düşür
Yalnız asan tapşırıqlara əməl edir
Qısa cümlə və sözlər ifadə edir (nənə, baba, ev, top və s.)
Heyvanlara aid səslər ifadə edir (myau, hav-hav, möö, məə..)
Karandaşla cızma-qara edir
Söz bazası 200-300 aralığında olmalıdır