Axtarış

Balabilgə

 Balabilgə kimdir? Balabilgə 0-6 yaş aralığında olan gələcəyin bilgə azərbaycanlısıdır. Bilgə azərbaycanlı olmaq üçün, Balabilgəlik dönəmini uğurla başa vurmaq lazımdır.
Balabilgəlik dönəmi isə yetişdirməyi hədəflədiyimiz Bilgə azərbaycanlının bilgi, bacarıq qazanmaqla, öyrənməklə, ətraf mühitlə, baxçayla ilkin tanış olma dönəmidir. Bu müddət uşaqların ailədən, sevdiyi, alışdığı ortamdan, ən əsası isə ana qucağından ayrıldığı dövrdür.
       Sosioloqların fikrincə, insan həyatı boyu öyrəndiklərinin 60 faizə yaxınını 0-6 yaş aralığında tamamlamış olur. Buna görə erkən uşaqlıq dediyimiz bu yaş dönəmi öyrənmə və bacarıqlar qazanıb inkişaf etdirmək üçün ən diqqətə alınmalı olunan zamandır.
       Erkən uşaqlıq dediyimiz 0-6 yaş aralığını əhatə edən dövr, insan inkişafının böyük hissəsinin tamamlandığı bir zaman dilimidir. Erkən uşaqlıq insanın zehni və bacarıqlarının inkişafının başlanğıc nöqtəsidir. Sırf bu səbəbdən məktəbəqədər təhsil uşağın bacarıq və qabiliyyətinin inkişafını dəstəkləyir, onun yetkinlik dövründə daha məhsuldar və yaradıcı olmasına, mövcud potensialını daha asan üzə çıxarmasına, özünü kəşf etməsinə şərait yaradır.
       Bizim hədəfimiz isə Bilgə azərbaycanlı yetişdirməkdir. Bəs Bilgə azərbaycanlı kimdir?

Daha Ətraflı
Daha Ətraflı